top of page

การบำบัดแบบ Brainspotting คืออะไร?

BSP นั้นย่อมาจาก Brainspotting Therapy


Brainspotting เป็นการบำบัดที่ถูกพัฒนาเพื่อจัดการกับบาดแผลทางใจที่ไม่สามารถจัดการได้ หรือที่เรียกกันว่า Unprocessed Trauma 


การบำบัดแบบ Brainspotting เป็นอย่างไร?

การบำบัดแบบ Brainspotting นั้นอาศัยรูปแบบการมองหรือใช้สายตา ซี่งการบำบัดนี้อาจทำให้เกิดการระลึกถึงความทรงจำ ความคิด ความรู้สึก สัมผัสทางกาย หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอดีตกับบาดแผลทางใจนั้นๆ เพื่อให้ผู้รับการบำบัดจัดการกับบาดแผลทางใจในรูปแบบที่แตกต่างไป หรือทำการจัดการ Trauma Blocking เพื่อให้เราเข้าถึงทรัพยากรด้านบวก (Resource) ของเราที่สมองเรามีอยู่ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บาดแผลทางใจ


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trauma Blocking


บางครั้งเวลาคนเรารู้สึกไม่ดี บางคนอาจจะมองเหม่อไปที่จุดบางจุดโดยไม่ตั้งใจแล้วหลุดเข้าไปในภวังค์แล้วคิดถึงเรื่องนั้นต่างจากเดิมหรือมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมาได้ หรือในขณะที่กำลังพูดถึงอะไรบางอย่างบางคนอาจมองจุดบางจุดไปอย่างไม่ตั้งใจเพื่อคิดถึงความทรงจำ Brainspotting Therapy จะเป็นการนำรูปแบบการมองที่คล้ายกับที่กล่าวมา แต่ได้รับการดูแลโดยผู้บำบัดที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผู้รับการบำบัดสามารถเข้าใจตัวเองและรับรู้ถึงตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อจัดการสิ่งต่างๆที่กระทบผู้รับการบำบัดในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม 


การบำบัดแบบ Brainspotting ใช้รักษาโรคหรือปัญหาใดได้บ้าง?

 • การกลัวความล้มเหลว

 • ความมั่นใจในตนเองต่ำ

 • ความภูมิใจในตนเองต่ำ

 • ภาวะวิตกกังวล ความกังวล

 • โรคแพนิค (panic attacks)

 • การย้ำคิดย้ำทำ

 • โรคกลัว (Phobia)

 • ภาวะอารมณ์เศร้า

 • ความรู้สึกผิด

 • ความอับอาย

 • ปัญหาความเครียด

 • การแยกตัวจากสังคม

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความยากลําบากในการไว้ใจผู้อื่น

 • การถูกทํารายรางกายหรือถูกทารุณกรรมทางเพศ

 • ความเกรี้ยวกราด

 • การสูญเสียที่ซับซอน (complicated grief)

 • ภาวะเสพติด

 • ความผิดปกติของการกิน (eating disorders)

 • โรค dissociative disorders

 • โรค body dysmorphic disorders

 • โรค somatic symptom disorders


คำถามที่พบบ่อย

การบำบัดแบบ Brainspotting ใช้เวลาเท่าไหร่?

เวลาสำหรับการบำบัดแบบ Brainspotting มีความแตกต่างแล้วผู้รับการบำบัด โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที


การบำบัดแบบ Brainspotting ต่างจากการสะกดจิตอย่างไร?

การบําบัดแบบ Brainspotting ไม่ใช่การสะกดจิต ในการบําบัดผู้รับการบำบัดจะมีสติ และควบคุมทุกอย่างใน ที่เกิดขึ้นได้


การบำบัดแบบ Brainspotting แตกต่างจากการบำบัดแบบ EMDR อย่างไร?

การบำบัดแบบ Brainspotting เป็นการบำบัดที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นาน ซึ่งมีวิจัยรองรับน้อยกว่า การบำบัดแบบ EMDR แต่การบำบัดแบบ Brainspotting ไม่ต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการบำบัดซึ่งระยะเวลาของการบำบัดจะกว่าการบำบัดแบบ EMDR


การบำบัดแบบ EMDR เป็นการจัดการที่มาและต้นตอของปัญหาทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมดได้ ปัญหานั้นจะหมดไปอย่างแท้จริง ส่วนการบำบัดแบบ Brainspotting ผู้รับการบำบัดจะรู้สึกว่าปัญหาถูกแบ่งย่อยๆ เป็นเรื่องๆ ทำให้ผู้รับการบำบัดสามารถหาทางออกของปัญหาได้ด้วยตัวเอง ผลลัพธ์ของการรักษานั้นจึงมีน้อยกว่าการบำบัดแบบ EMDR


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดแบบ EMDR


 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดBSP

BSP

bottom of page