top of page

การปรึกษา หรือ จิตบำบัดคืออะไร?


การปรึกษา (Counselling) หรือ จิตบำบัด (Therapy หรือ Psychotherapy) คือการให้คำปรึกษาบำบัด หลายครั้งผ่านการพูดคุยร่วมกันกับนักจิตบำบัดหรือนักจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อหาทางออกและจัดการปัญหาร่วมกันในรูปแบบการบำบัดที่ผู้เข้าปรึกษาต้องการ ซึ่งสิ่งที่คุยกันในชั่วโมงบำบัดจะถูกเก็บเป็นความลับ (อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด) ซึ่งระยะเวลาการบำบัดนั้นจะขึ้นอยู่กับ ปัญหา วิธีการบำบัด ผู้รับการบำบัด และความเหมาะสม


การปรึกษาบำบัดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น


ทำไมถึงต้องมาปรึกษาหรือบำบัด?

เพราะคนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหาทางด้านจิตใจ ทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจนทำให้ปัญหาร้ายแรงมากขึ้น การทำจิตบำบัดไม่จำเป็นว่าเรื่องที่เข้ามาทำจะต้องเป็นเรื่องที่รุนแรงเสมอไป เพราะการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มจะช่วยลดปัญหาร้ายแรงที่ตามมาได้ ซึ่งการทำจิตบำบัดจะช่วยผู้รับบำบัดในการจัดการความไม่สบายใจ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และความทรงจำที่รบกวนได้ 


ประโยชน์ของการปรึกษาหรือบำบัด

การมาพบนักจิตวิทยาเพื่อปรึกษาและบำบัดนั้นสามารถช่วยให้เรา:

 • รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

 • เข้าใจกระบวนการความคิดของตัวเรา 

 • รู้จักที่มาที่ไปของความเชื่อของเรา 

 • เข้าใจการกระทำของตัวเองมากขึ้นทั้งสิ่งที่ทำโดยเจตนาหรือไม่มีเจตนา

 • ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิดและความเชื่อที่ส่งผลไม่ดีกับชีวิตของเรา

 • ตั้งเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตเป็น อยู่บนความเป็นจริง และทำได้จริง 

 • แก้ไขบุคลิกหรืออะไรที่เราติดเป็นนิสัยที่เราอยากเปลี่ยน

 • สานสัมพันธ์กับคนรักและคนใกล้ตัวเรา เช่น คนรัก ครอบครัว พ่อแม่ พี่ น้อง ลูก เพื่อน คนที่ทำงาน หรือ หัวหน้า

 • เรียนรู้ทัศษะและวิธีรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของเราอย่างถูกต้อง 

 • มีวิธีรับมือกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม

 • สร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เราได้เดินในเส้นทางชีวิตที่เราต้องการ


ดูอินโฟกราฟฟิค (Infographic) แบบเต็มได้ที่ Instagram @missionon.official


ต้องบำบัดแบบไหนถึงจะดี?

แนวทางการบำบัดที่ดีควรจะเป็นการบำบัดที่ได้รับการยอมรับจากการวิจัยทั่วโลกว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างเห็นผล


ส่วนใหญ่การทำจิตบำบัดจะไม่ได้ใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่จะใช้ร่วมกันหลายๆ วิธีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงและเหมาะสมกับอาการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ได้รับการรักษาและรับยาจากจิตแพทย์ หากได้เสริมด้วยการบำบัดจิตควบคู่กันไป จะส่งผลให้การรักษาเห็นผลเร็วขึ้น


ตัวอย่างวิธีการบำบัด

 • การบำบัดแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Therapy)

 • การรักษาด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy)

 • การบำบัดแบบ EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Therapy

 • การบำบัดทางความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติ (Mindfulness Based Cognitive Therapy)

 • การบำบัดแบบแผนความคิด (Schema Therapy)

 • การบำบัดตามแนวคิดทฤษฎีทางอารมณ์ (Emotional Focused Therapy)

 • การบำบัดโดยการบรรยาย (Narrative Therapy)


คำถามที่พบบ่อย


ทุกคนที่เป็นนักจิตวิทยาสามารถให้คำปรึกษาหรือบำบัดได้ไหม?

นักจิตวิทยาที่สามารถให้คำปรึกษาหรือบำบัดได้จำเป็นที่จะต้องเป็นนักจิตวิทยาที่มีการศึกษา การฝึกฝน และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและการบำบัดโดยเฉพาะ ดังนั้นไม่ใช่นักจิตวิทยาทุกคนจะสามารถให้คำปรึกษาหรือบำบัดได้


นอกจากนั้นนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดที่ดีต้องมีความสามารถในการใช้รูปแบบการบำบัดต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากการวิจัยทั่วโลกว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างเห็นผล


การมาพบนักจิตวิทยาแตกต่างจากการคุยกับครอบครัว เพื่อน หรือ คนอื่นอย่างไร?

สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนของการมาทำจิตบำบัดหรือปรึกษากับนักจิตวิทยาคือ ทักษะ รูปแบบทฤษฎี และเป้าหมายในการให้คำปรึกษาและบำบัดของนักจิตวิทยา


นักจิตวิทยาจะรับฟังเรื่องของผู้รับบำบัดอย่างเป็นกลางเสมอ จึงทำให้ผู้เข้ารับการปรึกษาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเปิดใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน


นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนมาช่วยเหลือผู้รับการบำบัด และการทำจิตบำบัดจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามที่ผู้รับบำบัดต้องการ ซึ่งการสื่อสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่บนทฤษฎีการบำบัดที่มีผลวิจัยรับรอง ไม่ว่าจะเป็นทุกคำถามหรือคำตอบ ภาษาร่างกาย สีหน้า โทนน้ำเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย


บ่อยครั้งการปรึกษากับครอบครัวหรือเพื่อนอาจสามารถส่งผลเสียให้มากขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน


ตัวอย่างคำพูดปลอบใจจากครอบครัว เพื่อน หรือ คนอื่นที่พบบ่อยซึ่งมักส่งผลเสียมากขึ้น

 • "พ่อแม่ก็เคยผ่านแบบนี้มาแล้ว ลูกก็ต้องผ่านมาได้"

 • "ช่างมันเถอะ"

 • "ทำไมคิดแบบนั้น"

 • "ก็อย่าไปคิดแบบนั้นสิ"

 • "เลิกคิดลบสิ"

 • "เรื่องเล็กนิดเดียวเอง"

 • "เมื่อวานเธอยังไม่เห็นเป็นไรเลย"


 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดCounselling and Therapy

Counselling and Therapy

bottom of page