top of page

การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) คืออะไร?

EMDR นั้นย่อมาจาก Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Therapy


การบําบัดแบบ EMDR นั้นมีเป้าหมายในการจัดการความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจ เรื่องฝังใจ หรือปมในใจ หรือเกิดจากเหตุสะเทือนขวัญบางอย่างในอดีตซึ่งมีผลกระทบจากเหตุการณ์อยู่ถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ซึ่งยังมีผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน ให้คลี่คลายอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ โดยช่วยให้ความทรงจำในอดีตนั้นได้ถูกจัดเก็บอย่างปกติในสมองจนกลายเป็นเพียงเรื่องในอดีตได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้เรื่องเหล่านั้นไม่มีผบกระทบด้านลบในปัจจุบันอีกต่อไป


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บาดแผลทางใจ เรื่องฝังใจ หรือปมในใจ


การบําบัดแบบ EMDR ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

 • การรวบรวมประวัติของผู้รับการบำบัด เพื่อให้เข้าใจความทรงจําและผลกระทบของมัน

 • การช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีความมั่นคงทางใจ จนอยู่ในระดับที่สามารถปรับอารมณ์ของตนเองได้ดีพอ

 • การจัดการกับความทรงจําที่เป็นปัญหาเพื่อทำให้ความทรงจําน้ันๆ ไม่รบกวนอีกต่อไป


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) เป็นยังไง?

นักบำบัดจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดนึกถึงความทรงจําที่เป็นต้นตอของปัญหา ซึ่งรวมถึง ภาพที่เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ ความคิดทางลบที่เกิดขึ้น ความคิดทางบวกที่อยากมี อารมณ์และความรู้สึกในรางกายที่เกิดข้ึน หลังจากนั้นนักบำบัดจะช่วยการกระตุ้นสองด้านของสมองสลับกัน ผ่านการมองตามนิ้วมือของนักบําบัด มองตามแสงไฟ การเคาะ หรือการฟังเสียงที่หูสองข้าง ซึ่งตลอดการบําบัด นักบำบัดจะหยุกการกระตุ้นเป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบว่าขณะนั้นผู้รับการบำบัดเป็นอย่างไร ในระหว่างการกระตุ้นนั้นสมองจะมีกระบวนการทํางานที่จะปลดปลอยสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับความรงจําน้ัน ซึ่งผู้รับการบำบัดอาจเห็นภาพ หรือมีความรู้สึกไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำนั้น และในที่สุดความตึงเครียดจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ความทรงจํานั้นไม่รบกวนอีกต่อไป ในตอนนั้นผู้รับการบำบัดจะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาพความทรงจำ ความคิด ความรู้สึก และความรู้สึกทางร่างกาย ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้รับการบำบัดดีขึ้นในหลายแง่มุมอย่างรวดเร็วการช่วยบูรณาการการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตของผู้รับการบำบัด


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ได้ผลดีหรือไม่?

ในปัจจุบัน การบําบัดแบบอีเอ็มดีอาร์นั้น ได้รับการยอมรับและเป็นที่แนะนำจากองค์การอนามัยโลก โดยมีงานวิจัยยืนยันในประสิทธิภาพและผลการบำบัดเป็นจำนวนมากในการรักษาปัญหาทางสุขภาพจิตในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะภาวะเครียดจากเหตุสะเทือนขวัญท่านสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซท์ www.emdr-europe.org and www.emdr.org


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ใช้รักษาโรคหรือปัญหาใดได้บ้าง?

การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกในการรักษาภาวะเครียดจากเหตุสะเทือนขวัญ และมีงานวิจัยรองรับว่าเป็นการ รักษาที่ได้ผลต่อโรคและปัญหาทางสุขภาพจิตหลายด้าน รวมถึง:

 • ความทรงจําที่รบกวน

 • การกลัวความล้มเหลว

 • ความมั่นใจในตนเองต่ำ

 • ความภูมิใจในตนเองต่ำ

 • ภาวะวิตกกังวล

 • ความกังวลโรคแพนิค (Panic attacks)

 • โรคหรือภาวะย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder - OCD)

 • โรคกลัว (Phobia)

 • ภาวะอารมณ์เศร้า

 • ความรู้สึกผิด

 • ความอับอาย

 • ปัญหาความเครียด

 • การแยกตัวจากสังคม

 • ปัญหาความสัมพันธ์

 • ความยากลําบากในการไว้ใจผู้อื่น

 • การถูกทําร้ายร่างกายหรือถูกทารุณกรรมทางเพศ

 • ความเกรี้ยวกราด

 • การสูญเสียที่ซับซอน (Complicated grief)

 • ภาวะเสพติดโรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders)

 • ความผิดปกติของการกิน (Eating disorders)

 • โรค dissociative disorders

 • โรค body dysmorphic disorders

 • โรค pain disorders

 • และอื่นๆ อีกมากมาย


หากสิ่งที่ท่านต้องการบำบัดไม่มีในข้อด้านบน ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทีมนักบำบัด EMDR ของทางเราได้เลย


คำถามที่พบบ่อย

การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ต่างจากการสะกดจิตอย่างไร?

การบําบัดแบบ EMDR ไม่ใช่การสะกดจิต ในการบําบัดแบบ EMDR ผู้รับการบำบัดจะมีสติ และควบคุมทุกอย่างในปัจจุบันขณะได้ด้วยตัวเอง


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ใช้เวลาเท่าไหร่?

ระยะเวลาของการบําบัดและจํานวนคร้ังในการบําบัด ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหา ในแต่ละคร้ังของการบําบัดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) ใช้กับเด็กได้หรือไม่

การบําบัดแบบ EMDR ใช้ในเด็กได้โดยจะมีการปรับการบําบัดให้เหมาะกับวัยของผู้รับการบำบัด


การบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR) แตกต่างจาก Brainspotting อย่างไร?

การบำบัดแบบ Brainspotting เป็นการบำบัดที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นาน ซึ่งมีวิจัยรองรับน้อยกว่า EMDR แต่การบำบัดแบบ Brainspotting ไม่ต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการบำบัดซึ่งระยะเวลาของการบำบัดจะกว่าการบำบัดแบบ EMDR


การบำบัดแบบ EMDR เป็นการจัดการที่มาและต้นตอของปัญหาทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมดได้ ปัญหานั้นจะหมดไปอย่างแท้จริง ส่วนการบำบัดแบบ Brainspotting ผู้รับการบำบัดจะรู้สึกว่าปัญหาถูกแบ่งย่อยๆ เป็นเรื่องๆ ทำให้ผู้รับการบำบัดสามารถหาทางออกของปัญหาได้ด้วยตัวเอง ผลลัพธ์ของการรักษานั้นจึงมีน้อยกว่าการบำบัดแบบ EMDR


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดแบบ Brainspotting


 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดEMDR

EMDR

bottom of page