top of page

จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด

​Counseling and Psychotherapy

​???

จิตวิทยาการปรึกษา จิตบำบัด คืออะไร?

นักจิตวิทยาของคุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎของหลักจรรยาบรรณ และ ระเบียบข้อบังคับของสมาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรึกษาและจิตบำบัด เพราะฉะนั้นคุณวางใจได้ว่านักจิตวิทยาของเราจะปกป้องเรื่องส่วนตัวและความลับของคุณด้วยความพยายามที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตามข้อปฏิบัติด้านข้อมูลความลับนี้จะถูกยกเว้นในกรณีที่คุณหรือคนอื่นมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะตกอยู่ในความอันตราย
นักจิตวิทยาของคุณจะทำทุกวิถีทางในการป้องกันข้อมูลของคุณจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ในเวลาเดียวกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกใช้สถานที่ที่เป็นส่วนตัวและปราศจากสิ่งรบกวน 
เรื่องราวของคุณอาจถูกนำไปปรึกษาและวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเพื่อให้การบริการปรึกษาและจิตบำบัดของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือรายละเอียดที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จะไม่ถูกเปิดเผยโดยเด็ดขาด 

การนัดพบ

ด้วยเหตุที่การปรึกษาและจิตบำบัดนี้เป็นการให้บริการผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน เราจำเป็นที่จะต้องเรียนให้คุณทราบว่าการเก็บข้อมูลความลับนั้นอาจถูกจำกัดโดย การรักษาความลับในโลกไซเบอร์ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การเข้ารหัส ของ Zoom นอกจากนี้เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้ฮอตสปอตอินเทอร์เน็ตไร้สายและเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
คุณมีหน้าที่ในการมาเข้าพบให้ตรงต่อวันเวลาที่ได้นัดไว้ หากคุณมาสายเราจะไม่มีการชดใช้เวลาให้

การถูกรบกวนทางเครือข่ายและเทคโนโลยี

ในกรณีที่มีการปรึกษาหรือบำบัดถูกขัดจังหวะอย่างบ่อยครั้งโดยปัญหาทางเครือข่ายและเทคโนโลยี นักบำบัดของคุณอาจต้องเปลี่ยนช่องทางการให้บริการมาเป็นการคุยทางโทรศัพท์แทน หรือ คุณสามารถเลื่อนการบริการและกำหนดเวลานัดพบได้ใหม่ได้ทั้งหมดเช่นกัน อย่างไรก็ตามข้อตกลงทางเลือกนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการเห็นชอบร่วมกันของทั้งคุณและนักจิตวิทยาของคุณ

ค่าบริการ

กรุณาชำระค่าบริการของท่านล่วงหน้าเป็นจำนวนเต็ม โดยการจ่ายผ่าน manual payment (การโอนเงิน) ผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ดำเนินด้วย PayPal) หรือ ผ่านบัญชี PayPal
คุณสามารถเลื่อนวันเเละเวลาใหม่ได้หากคุณแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเวลาที่คุณได้นัดไว้

นโยบายการยกเลิก

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา
bottom of page