top of page

ออนไลน์มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบตัวต่อตัวหรือไม่?

การปรึกษาออนไลน์และการบำบัดออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการรักษาโรคและปัญหาทางจิตใจซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้รับการบำบัดจะสามารถพบนักจิตวิทยาได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านผ่านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่นการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลและโทรศัพท์มือถือ


การศึกษาวิจัยจำนวนมากได้พบว่าการปรึกษาบำบัดออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตมากมาย เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก โรคนอนไม่หลับ การเลิกบุหรี่ พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ บาดแผลทางใจ Phobia และ ความกลัวการเข้าสังคม นอกจากนี้งานวิจัยจำนวนมากยังได้พบอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการบำบัดและนักจิตวิทยาในการรักษาแบบเจอตัวจริงและเจอออนไลน์นั้นมีคุณภาพที่เท่ากัน


การปรึกษาบำบัดออนไลน์ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาบำบัดสามารถรับการรักษาได้อย่างสบายใจและเป็นส่วนตัว การศึกษาวิจัยได้พบว่าผู้รับการปรึกษาบำบัดออนไลน์มักจะกล้าที่จะแสดงออกและสามารถเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ต้องการนำมาปรึกษาได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้น การศึกษาวิจัยบางงานยังได้พบว่าการปรึกษาบำบัดออนไลน์นั้นสามารถมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงกว่าการรักษาแบบเจอตัวจริงอีกด้วยเมื่อผู้รับการบำบัดสบายใจที่จะไม่ยับยั้งตัวเองในการเล่าประสบการณ์ต่างๆ


ความสะดวกและการเข้าถึงที่ง่ายนั้นเป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้รับการบำบัดหลายท่านเลือกที่จะพบนักจิตวิทยาออนไลน์แทนการพบแบบตัวจริง นอกจากการที่ผู้รับการบำบัดจะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้ว การปรึกษาบำบัดออนไลน์นั้นยังสามารถทำให้ผู้รับการบำบัดรู้สึกสบายใจในการรักษามากขึ้นอีกด้วย พวกเค้าจะสามารถรับการรักษาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครรู้ 

รู้จักกับนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัด
นัดพบนักจิตวิทยาการปรึกษาและนักจิตบำบัดOnline Therapy

Online Therapy

bottom of page