top of page

Trauma

บาดแผลทางใจ (Trauma) คืออะไร?

Trauma คือ บาดแผลทางใจ เรื่องฝังใจ หรือปมในใจที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ฝังใจในอดีต ทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกบางอย่างในปัจจุบัน


บาดแผลทางใจ (Trauma) เกิดขึ้นได้อย่างไร?

บาดแผลทางใจนั้นเกิดขึ้นจากความทรงจำของภาพเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่กำลังเตือนเราว่าอาจเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนอดีตที่เราเคยเจอได้ จนส่งผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจเรา


เรื่องในอดีตต้องรุนแรงขนาดไหนถึงจะสร้างบาดแผลทางใจ?

เหตุการณ์ที่กระทบกับเราอาจเป็นเหตุการณ์ใหญ่หรือเหตุการณ์เล็กๆ ที่กระทบต่อเราก็ได้ ซึ่งการรับมือต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถและวิธีการของแต่ละคนที่สามารถผ่านความรู้สึกความคิดอันเลวร้ายนั้นไปได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กของเรา ก็อาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อคนอื่นได้มากเช่นกันตัวอย่าง บาดแผลทางใจขนาดใหญ่ (Big-T หรือ T ใหญ่)

  • ภัยพิบัติร้ายแรง เช่น สึนามิ>ทำให้กลัวทะเล, แผ่นดินไหว>ทำให้กลัวการสั่น

  • สงคราม > ทำให้กลัวเสียงดัง

  • ผู้หญิงโดนข่มขืน > ทำให้กลัวผู้ชาย

  • อุบัติเหตุ เช่น รถชน เครื่องบินตก > ทำให้กลัวการขึ้นยานพาหนะ


ตัวอย่าง บาดแผลทางใจขนาดเล็ก (Small-t หรือ t เล็ก) ที่ทำให้เกิด Trauma ได้

  • พ่อกับแม่ทะเลาะกันเล็กน้อยๆทุกวัน > ทำให้คิดว่ารักที่ดีไม่มีอยู่จริง

  • โดนคนรอบค่าตำหนิ, ตกงาน > ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า

  • ทำพลาดหน้าห้องเรียน > ทำให้กลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก


ซึ่งเหตุการณ์และผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านั้นอาจเกิดผลกระทบของเหตุการณ์และสิ่งที่ทำให้รู้สึกกับแต่ละคนได้ไม่เหมือนกัน บางคนอาจส่งผลทางด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก บางคนอาจส่งผลทางด้านร่างกายอย่างเดียวก็ได้ เช่น ตัวสั่น เหงื่อแตก เป็นต้นการบำบัดที่ขึ้นชื่อในการรักษาบาดแผลทาง (Trauma)

  • การบำบัดแบบ EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Therapy)

  • การบำบัดแบบ BSP (Brainspotting Therapy)


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดแบบ EMDR


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดแบบ BSP


 

ดูอินโฟกราฟฟิค (Infographic) แบบเต็มได้ที่ Instagram @missionon.official

bottom of page